قوانین تخریب ساختمان

برای شروع عملیات باید قوانین تخریب ساختمان را رعایت کرد؛ تخریب به صورت مکانیکی یا با مواد منفجره، حتماً باید بررسی های لازم جهت تعیین شرایط سطح زمین، دیوارها، اسکلت ساختمان انجام بپذیرد تا جلوی تخریب ساختمان های کنار گرفته شود.

کارفرما باید قبل از شروع عملیات گواهی ها یا مجوزات لازم  از سازمان های زیربط جهت تخریب ساختمان گرفته باشد.و قوانین تخریب ساختمان را رعایت نموده است.

پلکان ها، نردبان ها و گذرگاه ها

از قبل باید برای تخریب ساختمان پلکان ها، نردبان ها و گذرگاه ها را مشخص کرد. تنها از این موارد باید جهت دسترسی به ساختمان استفاده نمود و حتماً بارها مورد بررسی قرار می گیرند تا از شرایط ایمن آنها مطمئن شوند.

پلکان ها، نردبان ها و گذرگاه ها
قوانین تخریب ساختمان

تمامی قوانین تخریب ساختمان در ایران:

عملیات مقدماتی قوانین تخریب ساختمان

 1. قبل ازاینکه عملیات تخریب آغاز شود، باید بازدید دقیقی از کلیه قسمت های ساختمان در دست تخریب به عمل آمده و در صورت وجود قسمت های خطرناک قابل ریزش، اقدامات احتیاطی از قبیل نصب شمع، سپر، حائل و ستون های موقتی جهت مهار آن قسمت ها استفاده کرد.
 2. قبل از شروع کار جریان برق، گاز، آب و سایر خدمات ماشبه با اطلاع و نظارت سازمان های مربوطه به طور مطمئن باید قطع شود. در صورت نیاز به برقراری موقت آن ها، باید تحت موافقت و نظارت سازمان های زیربط و رعایت کلیه اختیارات و مقررات ایمنی مربوطه صورت بپذیرد.
 3. منطقه خطر در اطراف ساختمان در دست تخریب باید کاملا” پوشیده و شامل علامت های خطر و هشدار دهنده باشد. در منطقه موردنظر نصب شود و از ورود افراد متفرقه به ناحیه پوشیده شده باید خودداری کرد.
 4. کلیه مسیرهای ورودی و خروجی ساختمان در دست تخریب، باید مسدود شود به جز مسیری که برای گذر و مرور کارگران و افراد مسئول مورد ملاحظه گرفته شده است.
 5. قبل از شروع عملیات باید کلیه شیشه های موجود در درها و پنجره ها تخریب شود و در محل مناسبی گذاشته شود.برای تخریب ساختمان،افراد مسئول هستند تا قوانین تخریب ساختمان را رعایت نمایند.

قوانین کلی تخریب ساختمان

 1. عملیات تخریب باید از بالاترین قسمت یا طبقه شروع و به پائین ترین قسمت یا طبقه پایان یابد. مگر در موارد خاصی که تخریب به طور یکجا و استفاده از مواد منفجره در فونداسیون و از راه دور با رعایت کلیه احتیاطات و مقررات ایمنی مربوطه وکسب مجوزهای لازم انجام گیرد و یا از طریق کشیدن با کابل و واژگون نمودن و یا از طریق ضربه زدن با وزنه های در حال نوسان صورت گیرد.
 2. ماده ۱۹۹- در مواردی که عمل تخریب کردن ساختمان از طریق کشش و واژگون کردن انجام می شود. باید از کابل های فلزی محکم استفاده کرد و کلیه کارگران و افراد مسئول در فاصله مناسب ومطمئن وکاملا” دور از منطقه خطر ساکن شوند.
 3. دراطراف محل اصابت وزنه، میدان عملی به عرض ۵/۱ برابر ارتفاع ساختمان در مواردی که از وزنه های در حال نوسان برای تخریب استفاده می شود، در نظر گرفته شده است.
 4. وزنه های در حال نوسان مذکور در ماده زیر باید به گونه ای کنترل گردد که به جز ساختمان در دست تخریب به جای دیگر برخورد نکند.
 5. از تخریب قسمت هایی از ساختمان که باعث تخریب و ریزش ناگهانی قسمت های دیگر ساختمان می شود ، باید جلوگیری نمود
 6. در پایان کار روزانه، قسمت های که در دست تخریب هستند نباید در شرایط ناپایداری که در برابر باد یا ارتعاشات، آسیب پذیر هستند، رها شوند.
 7. مصالح و مواد حاصل از تخریب هر قسمت یا طبقه باید به موقع به مکان مناسبی منتقل گردد و از انباشته شدن آن به ترتیبی که مانع از انجام کار شده و یا استحکام طبقات پائین تر را به خطر اندازد، جلوگیری شود.
 8. باید بلافاصله پس از تخریب میخ های موجود در تیرها و تخته های حاصل به داخل چوب کشیده و یا فرو کوبیده شوند.
 9. باید در فواصل زمانی مناسب قسمت های در دست تخریب جهت جلوگیری از پخش گردوغبار ناشی از تخریب، به وسیله آب فشان مرطوب شود.
 • .کلیه پرتگاه ها و دهانه های موجود در کف طبقات و سایر قسمت ها به استثناء دهانه هایی که برای حمل و انتقال مواد و مصالح حاصل از تخریب و یا لوازم کار استفاده می شود، باید به وسیله نرده یا حفاظ های مناسب محصور یا پوشانده گردد.

11.باید گذرگاه های مطمئنی در محوطه تخریب برای عبور و مرور کارگران صورت گرفته شود. این گذرگاه ها باید روشن و فاقد هرگونه مانعی باشد.

12.باید کلیه راه های ارتباطی دیگر ساختمان در تمام مدت تخریب مسدود شود.به استنثاء پلکان ها، راهروها و نردبان ها و درهایی ک برای استفاده کارگران به از آن استفاده می کند.

 1. در محل های ورود و خروج کارگران به ساختمان مورد تخریب ، باید راهروهای سرپوشیده با حداقل سه متر طول و عرض نیم متر بوده و همچنین از عرض درب ورودی ساخته شود تا از سقوط مصالح بر روی آنان جلوگیری شود.
 2. نباید مصالح ساختمانی به وسیله سقوط آزاد به خارج از ساختمان پرتاب شود، مگر پرتاب از داخل کانال های چوبی یا فلزی صورت پذیرد.

15.کانال های چوبی یا فلزی که برای هدایت مصالح به خارج استفاده می شود. چنانچه بیش از ۴۵ درجه شیب داشته باشند، باید از چهار طرف کاملا” مسدود شوند مگر برای دهانه هایی که برای ورود وخروج مصالح تعبیه شده است .

این نکات مهم برای تخریب ساختمان محسوب می شود که با رعایت نمودن قوانین تخریب ساختمان، از خود و دیگران محافظت می کنید.

 

قوانین کلی تخریب ساختمان
قوانین تخریب ساختمان