بعد از اندازه گیری نوبت به ملاقات حضوری جهت هم اندیشی و دیدگاه های مشتری میشه که کمک می کند به گروه هالی بتواند براساس سلیقه مشتری و تجربیات خود یک طرح اصولی و شکیل پیاده سازی کند.

Call Now Button