انواع بازسازی ساختمان

انواع بازسازی ساختمان

ساختمان یکی‌از دارای‌های جاری محسوب می شود که دارای هزینه ی استهلاک بوده و درپایان سال به‌دلیل مستهلک شدن از ارزش آن کاسته می‌شود. اگر استهلاک های ایجاد شده‌بر روی هم انباشت شوند، ساختمان درگذرزمان بسیار پیرو فرسوده خواد شد، برای جوان ماندن ساختمان باید به آن توجه ویژه ای داشت. یکی از فرآیند هایی که می‌تواند ساختمان را از فروپاشی حفظ کند، بازسازی ساختمان می‌باشد. ساختمان‌هایی که مورد بازسازی قرار می گیرند درپایان این فرآیند مجددا ارزش گذاری شده و برقیمت آنها افزوده خواهدشد. در محاسبات مالی نیز عمر مفید ساختمان تغییر پیدا کرده و هزینه ی استهلاک نیز تغییر پیدا می کند.در این مقاله قصد داریم تا انواع بازسازی ساختمان‌را مورد ارزیابی قرار دهیم.

بازسازی ساختمان نیز دارای روش‌های گوناگونی بوده و برای هر ساختمان متناسب با آسیب هایی که برآن وارد شده‌است، ازیک نوع بازسازی استفاده خواهد شد. خواهشمندیم تا در ادامه‌ی مبحث انواع بازسازی ساختمان ما را همراهی کنید.

تعریف بازسازی ساختمان

ساختمان نیز مانند بدن انسان دربرابر سرماو گرما دچار تغییراتی می‌شودو گذرزمان ازعمر او می‌کاهد، ممکن است دراثر سرماهای شدشد مثل برف و باران ساختمان مقاوت زیادی ازخود نشان‌ندهد، سنگ نمای آن دچار فرسایش شده و ایزوگام موجود برسقف کاملا ازبین رفته‌باشد. درچنین شرایطی آب باران به درون ساختمان نفوذ می‌کند و بربافت داخلی ساختمان آسیب‌های جدی وارد خواهدشد. همچنین گرما باعث نیز می‌تواند تغییرات زیادی درساختمان ایجادکند.

درچنین شرایطی که ساختمان مورد هجوم عوامل محیطی قرارگرفته‌است، بازسازی ساختمان بسیار ضروری می‌باشد. در بازسازی ساختمان تمامی آسیب های وارد شده برساختمان سنجیده خواهدشد، سپس‌با استفاده از کادری مجهز تمام ایرادات برطرف می‌شود درنهایت بازسازی به‌سراغ طراحی داخی و دکوراسیون می‌رود. فضای ساختمان با استفاده‌از بازسازی ساختمان دچار تغییرات زیادی می‌شود. به‌نحویکه ساختمان پیش از بازسازی با ساختمان پس‌از بازسازی بسیار متفاوت است و گاهی قابل تشخیص  نیز نمی باشد.

بیشتر بخوانیم  بازسازی ستون

تعریف بازسازی ساختمان

انواع بازسازی ساختمان و سبک های رایج در بازسازی

بازسازی ساختمان یک امر ساده نیست که بتوان با چند فرمول ساده و استفاده از چند مهندس آن را انجام داد و با استفاده از چندین سبک و متد انجام می شود که آن را در ادامه بیان ی کنیم.

 1. بازسازی به سبک حفاظتی: این نمونه از بازسازی به صورت حرفه ای انجام می شود. در طول فرسایش ساختمان، آسیب های زیادی بر ساختمان وارد شده است که پایه و ستوان های ساختمان درگیر شده اند. بازسازی ساختمان در این روش و یبک گسترده تر بوده است، کاملا دیواره و ستون را تحت پوشش خود قرار می دهد. پیش از انجام بازسازی، کارشناسی های زیادی بر روی ساختمان انجام می شود تا هیچ قسمت آسیب دیده ای از قلم نیفتد.
 2. بازسازی با روش سبکی:

 3. در بازسازی سبکی شباهت زیادی با مرمت سبکی وجود دارد. مرمت و بازسازی دو فرآیند مکمل می باشند که با در کنار هم قرار گرفتن، از یک بنای تاریخی محافظت می کنند. در این نوع از بازسازی دامنه ی تعمیرات با محدودات زیادی مواجه است، باید سبک بنا را مد نظر داشته باشد و تنها بر اساس سبک معماری بازسازی و تعمیرات صورت پذیرد.
 4. بازسازی به همراه پاکسازی:

 5. در ساختمان قسمت های وجود دارند که درجه ی فرسایش ان ها بیش از سایر قسمت ها می باشد. همچنین این قسمت‌ها به‌دلیل تضعیف بیش‌از حدی که دارند، به قسمت‌های دیگر اثر گذاشته و باعث تخریب بیشتر ساختمان می‌شوند. درروش بازسازی به‌همراه پاکسازی تمام این قسمت‌های ساختمان شناسایی شده‌و تاحدممکن آن‌ها حذف خواهندشد. اولویت اول، حذف چنین قسمت‌هایی می‌باشد، در صورتیکه امکان حذف وجود نداشته باشد، بازسازی عمقی صورت گرفته و جزئیات آن ها کاملا مورد ترمیم قرارخواهندگرفت.
 6. بازسازی به همراه پاکسازی:بازسازی به روش تکمیلی:

 7. یکی از انواع بازسازی ساختمان، روش تکمیلی می باشد. ساختمان‌های زیادی وجود دارند که قسمت‌هایی ازآنها دچار آسیب شده و به‌مرور زمان ازبین رفته اند. دربازسازی تکمیلی ساختمان این قسمت‌ها مجددا احداث خواهند شد. اما قسمت‌های احداث شده کاملا مطابق‌با سبکی بوده که ساختمان براساس آن احداث شده‌است. به‌عبارت بهتر بازسازی تکمیلی به ساختمان کمک می کندتا قیمت‌های ازدست داده‌را مجددا بسازد و تکمیل کند.
 8. بازسازی سنتی:

 9. در این سبک از بازسازی روش هایی که برای بازسازی مورد استفاده قرار می گیرد از زمان های زیادی وجود داشته‌است و مصالحی‌که‌در آنها بکار می‌رود، نیز تابع بر طبق این روش می باشد. با وجود این که سبک های جدیدی در حال حاظر وجود دارند، اما هم چنان بازسازی سنتی طرفدارن خاص خود را دارد.
بیشتر بخوانیم  نوسازی خانه را از کجا شروع کنیم؟

بازسازی نوین:

در این نمونه از بازسازی تلاش می شئد تا از روش های سنتی بازسازی جدا شود و از جدید ترین متد ها برای بازسازی استفاده شود.

انواع بازسازی ساختمان و سبک های رایج در بازسازی 

کلام آخر

بازسازی ساختمان یک امر بدیهی است، که برای جلوگیری از انباشت استهلاک ساختمان و همچنین فروپاشی آن توصیه می شود، ازآن استفاده کرد. انواع مختلف بازیازی ساختمان زمانی صورت می‌پذیرد که آسیب های واردشده درساختمان با استفاده‌از کارشناسی ها سنجیده شود. زمانی در بازسازی ساختمان موفق خواهیم بود که از یک تیم کاملا حرفه ای و مجرب استفاده کنیم. مجموعه‌ی هالی سارن یکی‌از بهترین‌هادر زمینه ی بازسازی ساختمان بوده که می‌توان ازخدمات ایشان بهره برد.

سوالات رایج

 • در میان انواع بازسازی ساختمان کدام روش بهتر است؟ براساس آسیب وارد شده‌بر بنا می‌تواند بهترین روش بازسازی را معرفی کرد.
 • آیا بازسازی سنتی از استاندارد های لازم برخوردار است؟ بله، این سبک از بازسازی برطبق تمامی استانداردهای لازم تعیین شده‌است.
 • کدام سبک از بازسازی نیاز به مجوز شهرداری دارد؟ با توجه به ساختار و نقشه ی ساختمان، شروط دریافت مجوز متفاوت خواهد بود. به همین دلیل توصیه می شود پیش از شروع بازسازی به شهرداری مراجعه شود.
برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *